Frakt och transport

Jag har mycket bra kontakter på transporter, även på längre avstånd!

Andreas Åkerblom Transport kör de flesta av mina maskiner.

Jag har också lösa ramper, för lastning på exempelvis täckt bil.